Grønn diakoni

Author Archive: Administrator

Plant eit tre fekk eldsjelprisen!

KlodeLeaf01

Gjenbruksføretaket Plant et tre Ltd (PET) oppretta si første avdeling i Øystese i november 2008. Tolv månaders drift har gjeve miljøbutikken ein omsetnad på 970.000 kroner, etter livleg handel og kraftig vekst gjennom heile året.

Dei 35 frivillige som står bak butikken vart i slutten av november påskjøna med eldsjelprisen av kultursjef i Kvam herad, Lars Erik Klafstad.

Prisen vert tildelt ein person eller ei gruppe som har betra trivsel og livskvalitet for andre.

Prisen, ein diplom og eit måleri av den lokale kunstnaren Annlaug Maria Tolo, vart overrekt til fire av gjenbruksentusiastane i forsamlingshuset Holmatun under eit seminar for frivillige organisasjonar.

Bak prisen står Grannehjelpa – frivilligsentralen i Kvam – kulturkontoret, og Folkeakademiet.

Starthjelp for familiebedrifter i Etiopia

Dagleg leiar Jørgen Lollike i Plant eit Tre Ltd. har inspisert treplantingsprosjektet som gjenbruksbutikken i Øystese finansierer i Etiopia. Han er nøgd så langt, forbløffa over enkelte ting og prøver å vera realistisk når det gjeld framtida til tiltaket.

Foto: Jørgen Lollike

[caption id="attachment_26" align="alignright" width="300"]Denne familien vil nyte godt av opplæringen av planteskolelærere[/caption]

– Dette prosjektet handlar om miljø, energiproduksjon, sjølvberging, overleving og utvikling. Og dei aller fattigaste er ein viktig ressurs, seier Lollike.

Planteskulen som Miljøbutikken Plant eit Tre (MPET) samarbeider med i Danno-distriktet fem timar vest for Addis Abeba, har til no gjeve ti familiar opplæring i drift av planteskular. Med det er dei i ferd med å få eit levebrød. Etiopia har 45 prosent analfabetisme, men enkelt eukalyptus-skogbruk er ein vitskap som ikkje krev bruk av store oppslagsverk.

Planter trær i Etiopia

Treplanting

[caption id="attachment_22" align="alignright"]TreplantingTreplanting[/caption] Prosjektideen er å etablere miniplanteskoler på landsbygda for å folkeliggjøre et treplantningsengasjement blant de aller fattigste landsbyboere.

Etiopia har en befolkning på ca 85 millioner innbyggere.  85 prosent av befolkningen bor på landsbygda. For 100 år siden var 40 prosent av landet skogkledd. I dag er det bare ca 3 prosent. Det er en katastrofal utvikling for miljø og klima. Nasjonale og internasjonale selskaper klarer ikke å gjenplante det årlige forbruk av trevirke som brukes til mattilberedning for så stor en befolkning.
Gjennom det siste tiår har landet opparbeidet høy kompetanse innen treplanting, men organiseringen har ikke blitt folkeliggjort. Tiltak har endt opp med konserndannelser der infrastrukturen har ligget best til rette. Det har resultert i stordrift med ansatte medarbeidere og høye direktørlønninger for noen ganske få i forhold til landets befolkning.

Dansk haugianer setter plogen i Kvam

Reportasje ved Oddvar Berge. Tekst og foto.

Gjenbrukssenter i Kvam.
Pionerprosjekt.

Daglig leder Jørgen Lollike og synodepresident Kes Senbeto Wakene

Et nytt konsept for globalt klimaarbeid realiserte sitt første lokale gjenbrukssenter i Øystese i Hardanger lørdag 15. november 2008. Konseptet har en ambisiøs målsetting om å bidra positivt i forhold til verdens utfordrende klimakrise. Inspirasjon hentes fra Midt-Østens suksessrike ørkengjenvinningsprosjekter kombinert med velprøvde norske haugianske prinsipper for drift og vedlikehold.

Interesse
Aldri har jeg opplevd maken til interesse ved noen nyåpning sier ordfører i Kvam, Astrid Farestveit Selsvær som sammen med næringsutvikler i kommunen, Jan Tjosås, ”klippet snoren” ved hjelp av en vedsag. Køen var lang utenfor da oppussingsansvarlig for butikklokalene, Svein Moldsvor fra Lid Jarnindustri, vred om nøkkelen og åpnet døra til de for formålet meget velegnede lokaler i sentrum av Øystese. Lokalene har tidligere rommet Døssland Matsenter og senere Europris, og altså fra nå av Hardangers største gjenbruksforretning. Folk kom langveis fra og mente prisene var altfor lave. Varene fikk raskt ”ben å gå på”. Nye partivarer, pent brukte gjenstander i variert utvalg og attraktive antikviteter, noe for salg til stipulerte priser og noe til høystbydende etter auksjonsprinsippet. Alt lekkert og tiltalende stilt ut ved dekorasjonsansvarlig medvirkende konsulenter.