Grønn diakoni

Informasjon

Litt om grunnlaget for miljøbutikken Plant et Tre

Hans Nielsen Hauge – 200 år forut for sin tid

Hans Nielsen Hauge
[caption id="attachment_8" align="alignleft" width="120"]Hans Nielsen HaugeHans Nielsen Hauge[/caption]

Hans Nielsen Hauge var en visjonær og fremtidsrettet mann. Man kan kanskje si at han var 200 år forut for sin tid. Han var innsiktsfull og kunnskapsrik. Han så mulighetene og satte dem ut i livet. Selv om nødsårene i Norge og Europa hadde gjort folk handlingslammet, greide Hans Nielsen Hauge å finne veier ut av uføret.