Plant et tre

Nyheter

Nyheter fra driften av butikker og prosjekter – og fra ledelsen.

Dansk haugianer setter plogen i Kvam

Reportasje ved Oddvar Berge. Tekst og foto.

Gjenbrukssenter i Kvam.
Pionerprosjekt.

Daglig leder Jørgen Lollike og synodepresident Kes Senbeto Wakene

Et nytt konsept for globalt klimaarbeid realiserte sitt første lokale gjenbrukssenter i Øystese i Hardanger lørdag 15. november 2008. Konseptet har en ambisiøs målsetting om å bidra positivt i forhold til verdens utfordrende klimakrise. Inspirasjon hentes fra Midt-Østens suksessrike ørkengjenvinningsprosjekter kombinert med velprøvde norske haugianske prinsipper for drift og vedlikehold.

Interesse
Aldri har jeg opplevd maken til interesse ved noen nyåpning sier ordfører i Kvam, Astrid Farestveit Selsvær som sammen med næringsutvikler i kommunen, Jan Tjosås, ”klippet snoren” ved hjelp av en vedsag. Køen var lang utenfor da oppussingsansvarlig for butikklokalene, Svein Moldsvor fra Lid Jarnindustri, vred om nøkkelen og åpnet døra til de for formålet meget velegnede lokaler i sentrum av Øystese. Lokalene har tidligere rommet Døssland Matsenter og senere Europris, og altså fra nå av Hardangers største gjenbruksforretning. Folk kom langveis fra og mente prisene var altfor lave. Varene fikk raskt ”ben å gå på”. Nye partivarer, pent brukte gjenstander i variert utvalg og attraktive antikviteter, noe for salg til stipulerte priser og noe til høystbydende etter auksjonsprinsippet. Alt lekkert og tiltalende stilt ut ved dekorasjonsansvarlig medvirkende konsulenter.

Ved innlevering av varer

SCART-kontakt

Å gje bort brukte ting i staden for å kasta dei er smart. Du får rett nok ikkje pengar for det du gjev, men du får betre plass, du slepp å betala for å kasta, du sparar miljøet, sannsynlegvis vert ein mottakar godt nøgd, og du kan til og med verta medskuldig i at eit ørkenlandskap vert grønt. Det siste gjeld rett nok berre viss du støttar Plant eit tre eller eit tilsvarande prosjekt, men uansett er det betre å gje bort enn å kasta.

Hugs berre at varene du kjem med bør halda ein viss kvalitet. Dei må vera heile, reine og i brukbar stand for at dei skal kunna omsetjast.

Skjulte skattar

Liv Skutlaberg er leiar for gjenbruksbutikken Plant eit tre Kvam i Øystese. Ho er overraska over den gode responsen butikken har fått i Kvam. Sjukepleiaren hadde ikkje trudd at handelen skulle verta så hektisk. Etter fire månader omset Plant eit tre Kvam for like mykje som tilsvarande butikkar gjer etter fem år.
– Det er gledeleg, seier den aktive innflyttarkvinna, som bur på Nes mellom Norheimsund og Øystese.

Første butikk åpnet i Øystese/Kvam

Ny butikk på Øystese
[caption id="attachment_13" align="alignleft"]Ny butikk på ØystesePlant et Tre på Øystese[/caption]

bilder fra åpningen av Plant et Tre i Øystese/Kvam.

Fra åpningen av den første butikken vår. Det møtte opp en mengde mennesker, med ordføreren i spissen, og stemningen var god.

Her har vi lagt ut en mengde bilder fra åpningen.