Grønn diakoni

Hans Nielsen Hauge – 200 år forut for sin tid

Hans Nielsen Hauge

Mange forbinder Hans Nielsen Hauge med en mann som holdt kristne møter. Det er riktig. Men han var interessert i hele menneskets eksistens. Han talte Guds ord og satte mennesket i relasjon til skaperen og frelseren. Han fikk mennesker ikke bare til å tro på Jesus Kristus, men også på seg selv. Når folk fikk ny selvtillit, ble også pågangsmotet styrket. Han fikk folk til å samarbeide og utnytte arbeidskraften på en ny måte. Han satt i gang foretak over hele landet, laget nettverk og styrket solidariteten og samholdet.
Når et foretak gikk bra, så fikk han disponere overskuddet til å formidle som lån til en annen som trengte å sette i gang et foretak. Det var her han videresendte overskuddet og lånte det ut for å sette i gang nye tiltak. I dag kaller vi det for mikrokreditt. Muhammad Yunus fra Bangladesh og Grameen Bank fikk til og med Nobels Fredspris for sitt arbeid med mikrokredittprosjektene. Hans Nielsen Hauge var 200 år foran sin tid.

Haugianerne

Han fikk folk i arbeid. Til og med de som hadde et handikap fikk jobb hos Hans Nielsen Hauge. De hadde jo ikke mulighet til å få seg et vanlig arbeid. Ingen ville ha dem i sin tjeneste. De kunne ikke arbeide som fullverdige arbeidsfolk. Hans Nielsen Hauge tok dem inn i sine bedrifter og lot dem få gjøre et arbeid de kunne klare, og gav dem betaling for det de gjorde. Han styrket selvtilliten og hadde respekt for menneskeverdet uansett dyktighetsgrad. Er det ikke dette NAV i Norge i dag arbeider for? Skal vi ikke prøve å gå på arbeid ”med den delen som er frisk” for å gjøre det vi tross alt er i stand til? Hans Nielsen Hauge var 200 år foran sin tid.

I dag har Hans Nielsen Hauges næringslivsetikk blitt satt i fokus. Med stipendmidler fra NHO har Sigbjørn Ravnåsen skrevet en bok nettopp om dette. I 2002 kom denne boken som heter: ÅND OG HÅND – Hans Nielsen Hauges etikk for Ledelse og Næringsliv.”
Det ble i 2007 startet et Haugeinstitutt som fokuserer på hva Hans Nielsen Hauge gjorde for å endre det norske samfunn og få økonomisk vekst. Vi har mye å lære. Hans ideer er ofte enkle, men effektive. Produktivitet og økonomisk vekst må stå i forhold til visse kriterier hos arbeiderne. Her var Hans Nielsen Hauge et geni. Vi gjør klokt i å dra nytte av hva en slik betydningsfull gründer har å lære oss i dag.