Grønn diakoni

Organiseringa av Plant eit tre Kvam

Organiseringa av Plant eit tre Kvam

Styringsgruppa i PET Kvam er samansett av Svein Moldsvor, Marit Bjørke, Johannes Waage og Liv Skutlaberg.

Ingeniør Svein Moldsvor er prosjektleiar og har teke hovudtyngda av tilrettelegging for dugnadsarbeidet.
Marit Bjørke har ansvar for småinnkjøp til butikken.
Johannes Waage har ansvar for huset og oppvarminga.
Sjukepleiar Liv Skutlaberg er administrator.