Grønn diakoni

Uten vann ingen skog – Uten skog intet liv

Ved innlevering av varer

SCART-kontakt

Å gje bort brukte ting i staden for å kasta dei er smart. Du får rett nok ikkje pengar for det du gjev, men du får betre plass, du slepp å betala for å kasta, du sparar miljøet, sannsynlegvis vert ein mottakar godt nøgd, og du kan til og med verta medskuldig i at eit ørkenlandskap vert grønt. Det siste gjeld rett nok berre viss du støttar Plant eit tre eller eit tilsvarande prosjekt, men uansett er det betre å gje bort enn å kasta.

Hugs berre at varene du kjem med bør halda ein viss kvalitet. Dei må vera heile, reine og i brukbar stand for at dei skal kunna omsetjast.

Skjulte skattar

Liv Skutlaberg er leiar for gjenbruksbutikken Plant eit tre Kvam i Øystese. Ho er overraska over den gode responsen butikken har fått i Kvam. Sjukepleiaren hadde ikkje trudd at handelen skulle verta så hektisk. Etter fire månader omset Plant eit tre Kvam for like mykje som tilsvarande butikkar gjer etter fem år.
– Det er gledeleg, seier den aktive innflyttarkvinna, som bur på Nes mellom Norheimsund og Øystese.

Første butikk åpnet i Øystese/Kvam

Ny butikk på Øystese
[caption id="attachment_13" align="alignleft"]Ny butikk på ØystesePlant et Tre på Øystese[/caption]

bilder fra åpningen av Plant et Tre i Øystese/Kvam.

Fra åpningen av den første butikken vår. Det møtte opp en mengde mennesker, med ordføreren i spissen, og stemningen var god.

Her har vi lagt ut en mengde bilder fra åpningen.

 

 

 

 

Hans Nielsen Hauge – 200 år forut for sin tid

Hans Nielsen Hauge
[caption id="attachment_8" align="alignleft" width="120"]Hans Nielsen HaugeHans Nielsen Hauge[/caption]

Hans Nielsen Hauge var en visjonær og fremtidsrettet mann. Man kan kanskje si at han var 200 år forut for sin tid. Han var innsiktsfull og kunnskapsrik. Han så mulighetene og satte dem ut i livet. Selv om nødsårene i Norge og Europa hadde gjort folk handlingslammet, greide Hans Nielsen Hauge å finne veier ut av uføret.