Grønn diakoni

Uten vann ingen skog – Uten skog intet liv