Grønn diakoni

Spennende Kenyabesøk i Miljøbutikken Plant Et Tre, Mosterhamn 24.05.2018 kl. 19.00

Torsdag den 24. mai. kl 19:00, får Miljøbutikken i Mosterhamn besøk fra Kenya. Leder av Noractas arbeid i Kenya David Muturi og Ken Onywoki kommer på besøk sammen med leder av Plant et Tre Jørgen Lollike og Øistein Garcia de Presno fra Noracta. Det blir presentasjon av ringvirkninger av støtten fra Miljøbutikken både i slumområder og på landsbygda i Kenya. David Muturi som også tidligere har besøkt Miljøbutikken, vil vise hvor viktig Miljøbutikken har vært for å fremme den store veksten i Noractas arbeid med å spre kunnskap og opplæring i Hans Nielsens Hauges verdier og virkemåter blant fattige, over store deler av Kenya. Mer enn 400 små menigheter er nå med i et nettverk av små kirker over store deler av landet som engasjerer seg i opplæring til å drive bedre omsorgsarbeid, planting av trær og oppstart av forretningsvirksomheter. Menighetene i nettverket har mer enn 20.000 medlemmer.
Det er et stort behov for treplanting i mange utviklingsland, sier leder av Plant et tre, Jørgen Lollike. «Verden befinner seg i en økologisk katastrofe som gjør at skogreising og treplantingsprosjekter må økes for å redusere skadevirkningene av flomkatastrofer i forbindelse med ekstremvær. Dette rammes Kenya av i disse dager. Miljøbutikken har støttet oppbygging av planteskoler i 9 fylker i Kenya. På få år er det spredd mer enn 300.000 trær produsert blant fattige mennesker som ved denne produksjonen både tjener en ekstra inntekt og bidrar til at treplantingen i landet tar seg opp. Miljøbutikken under ledelse av Trygve Einar Gjerde og aktive medarbeidere i Miljøbutikken har gjort en stor innsats for å spre Hans Nielsen Hauges verdier til Kenya og andre land.
Jørgen Lollike vil ta for seg arbeidet i flere andre land som Plant Et Tre har gitt støtte til. Plant et Tres støtte har store ringvirkninger.

Miniforest plantet av flyktninger i Rumuruti med støtte fra Miljøbutikken

Velkommen til en annerledes og engasjerende kveld og gled deg med oss om ringvirkningene fra Miljøbutikken i Mosterhamn.

Øistein Garcia de Presno