Grønn diakoni

Nyheter

Nyheter fra driften av butikker og prosjekter – og fra ledelsen.