Grønn diakoni

Utviklingsprosjekter

Om de ulike utviklingsprosjektene vi er involvert i, med treplanting, brønnbygging etc.

Starthjelp for familiebedrifter i Etiopia

Dagleg leiar Jørgen Lollike i Plant eit Tre Ltd. har inspisert treplantingsprosjektet som gjenbruksbutikken i Øystese finansierer i Etiopia. Han er nøgd så langt, forbløffa over enkelte ting og prøver å vera realistisk når det gjeld framtida til tiltaket.

Foto: Jørgen Lollike

[caption id="attachment_26" align="alignright" width="300"]Denne familien vil nyte godt av opplæringen av planteskolelærere[/caption]

– Dette prosjektet handlar om miljø, energiproduksjon, sjølvberging, overleving og utvikling. Og dei aller fattigaste er ein viktig ressurs, seier Lollike.

Planteskulen som Miljøbutikken Plant eit Tre (MPET) samarbeider med i Danno-distriktet fem timar vest for Addis Abeba, har til no gjeve ti familiar opplæring i drift av planteskular. Med det er dei i ferd med å få eit levebrød. Etiopia har 45 prosent analfabetisme, men enkelt eukalyptus-skogbruk er ein vitskap som ikkje krev bruk av store oppslagsverk.

Planter trær i Etiopia

Treplanting

[caption id="attachment_22" align="alignright"]TreplantingTreplanting[/caption] Prosjektideen er å etablere miniplanteskoler på landsbygda for å folkeliggjøre et treplantningsengasjement blant de aller fattigste landsbyboere.

Etiopia har en befolkning på ca 85 millioner innbyggere.  85 prosent av befolkningen bor på landsbygda. For 100 år siden var 40 prosent av landet skogkledd. I dag er det bare ca 3 prosent. Det er en katastrofal utvikling for miljø og klima. Nasjonale og internasjonale selskaper klarer ikke å gjenplante det årlige forbruk av trevirke som brukes til mattilberedning for så stor en befolkning.
Gjennom det siste tiår har landet opparbeidet høy kompetanse innen treplanting, men organiseringen har ikke blitt folkeliggjort. Tiltak har endt opp med konserndannelser der infrastrukturen har ligget best til rette. Det har resultert i stordrift med ansatte medarbeidere og høye direktørlønninger for noen ganske få i forhold til landets befolkning.