Grønn diakoni

Dansk haugianer setter plogen i Kvam

Dugnad
Dugnadsgjengen som skal forestå driften teller ved åpningen 21 personer som stiller gratis tid til disposisjon med Karin Sæleset som fremste koordinator. Blant disse frivillige finner vi sokneprest Johnny Roy Knudsen som sto smilende og blid like fra 1100 til 1430 og serverte kaffe og kaker gratis til alle besøkende. Presten opplever stedet som et viktig senter for brobygging og fornyede  relasjoner. Kommunen har opplevd en stri tørn med bygdestrid om skolepolitikk. En slik satsning som dette kan gi nye impulser og bidra til å hjelpe oss videre. Uten å ha sagt noe om skolepolitikk så er det slik at vi har en verden utenfor som har langt større problemer enn våre. Gjennom dette konseptet kan vi levere et vektig bidrag til sysselsetting og ørkengjenvinning, mens vi selv har en trivelig og meningsfylt geskjeft og egentlig storkoser oss over hva vi får lov å være med på. Noe stemningen gjennom de første timene og i evalueringsrunden etter stengetid fullt ut bekreftet.

Gründer og primus motor
Gründer og idéprosjektansvarlig er Jørgen Lollike. Han har bakgrunn som diakon og kateket, og har tidligere startet opp ti store og veldrevne gjenbruksbutikker på Østlandet for nødhjelpsformål i Øst-Europa. Nå setter han altså fokus på klima og treplanting i Afrika. Med seg i styret har han Anbjørn Neerland og Trygve Einar Gjerde. Revisor er Kai Åsen, Gjøvik. Styret samarbeider nært med spesialister i kulturkunnskap, sivilagronomer, siviløkonomer, prosjektledere for vannteknikk og for landsbyutvikling, nettverksledere for effektiv kommunikasjon i den 3. verden, jurister og bedriftsrådgivere. De haugianske prinsippene kommer til anvendelse ved at uskolerte nødlidende får hjelp til selvhjelp og personlig utvikling i stedet for ensidig sosial bistand i form av ”ferdigsmurte matpakker”. De får hjelp til en verdig og meningsfylt tilværelse.

Avkastning
Medarbeidere her hjemme som gir 6 timer en dag vil hver for seg i snitt finansiere skogsplanter for inntil 2 mål skog. En dag i uken i et år vil kunne finansiere en brønn og en miniplanteskole for en landsby. En kunde som handler for 1250,- kroner vil foruten å få veldig mye for pengene selv, finansiere skogsplanter til en fotballbane på 5 mål. 5 mål skog opptar CO2 for en families bilkjøring i et år(20000 km). Disse teoriene omsatt i praksis gir perspektiver i positiv retning. Alt for mye av verdens skogarealer er fjernet fra jordens overflate, noe som gir dramatiske konsekvenser for oss alle.

Informasjon
Informasjonsformidling er en viktig del av tenkningen i konseptet. Stadig oppdatert info om utviklingen både med arbeidet her hjemme og i den 3. verden vil være prioritert. Miljø og klimaspørsmål er en global utfordring som verdens rike land ikke kan løse alene. Derfor er en allianse med tilslutning fra den 3. verden en forutsetning.

Trendforandring
Styringsgruppen for Plant et/eit tre erkjenner at vi trenger en selvransaking og en trendforandring etter 50 års erfaring med statlig og halvstatlig uhjelp. Spørsmålet man stiller seg er: Hvorfor har vi ikke fått mer igjen for pengene? Dette nye konseptet vil ha som utgangspunkt treplanting som vil gi grunnlagshjelp til lokal innsats for å løfte mennesker ut av fattigdom og elendighet. For å få vann må man som oftest ha en brønn. Brønnmaterialer er så dyre at de færreste landsbyer har råd til å bygge ordentlige brønner. Materialer til brønn er dyrere på landsbygda i Afrika enn i Norge.

Interkommunal konkurranse
Lollike vil gjerne se en interkommunal konkurranse når det gjelder fremtidig omsetning i butikkene som vil komme, og han ga ordføreren i Kvam en foreløpig utfordring ved å foreslå en kommunal målsetting for en omsetning i denne første butikken på kr 100,- pr innbygger. Kommunen har omkring 8000 innbyggere.
Hvor mange gjenbruksbutikker har Norge plass til?
Sammenlignet med Danmark som er Lollikes opprinnelige hjemland har Norge et potensiale for veldig mange flere gjenbruksbutikker enn man allerede har her. Og med dette nye konseptet pløyer vi radikalt ny mark i måten å trekke et lass på i fellesskap. Det er en spennende og givende utfordring som vi håper riktig mange vil finne meningsfylt å være med på. Og et bedre utgangspunkt enn dette vi har fått her i Øystese kunne vi neppe fått sier en glad nybrottsmann og retter en stor takk til kommunen i sin helhet.