Grønn diakoni

Bidragsytere

Picture1 Biolog David Muturi Kenya

  • Planting av trær og opplæring i planteskoledrift  bringer nytt håp blant internt fordrevne flyktninger i Kenya.
Picture2 Bedriftsøkonom Øistein Garcia de Presno 

  • Satsing på familie-planteskoler skaper nytt håp både i slummen og på landsbygda.
Picture3 Sivilagronom Arne Dragsund Styreformann stiftelsen AFRI

  • Fra psykiatrisk pasient til grønnsak- og fruktbonde i gassisk landsby.
  • Grønn Diakoni som del av behandling av mentalt syke mennesker på Madagaskar
Picture4 Konsulent Staffan Göransson, styreleder – Eden Foundation, Niger

  • Det ökande välståndet för ett stort antal fattiga människor i Niger kommer från underexploaterade träd och buskar som kan ge föda – Edens förlorade skatter.
Picture5 Director Communications Department Anthony Marocha. ELCK Kenya:                                           

  • Etablering av planteskole, drift og skogreising i nettverk til skoler og kirker i ELCK (Skype-overføring).
Picture6 Archbiskop Rev. Dr. Walter Obara Omwanza, ELCK Kenya

  • GRØNN DIAKONI med planteskoledrift som ramme for rehabilitering av enker, handikappede og foreldreløse i et afrikansk kirkesamfunn (Skype-overføring).
Picture7 Sivilagronom Ketil Fuglestad, daglig leder stiftelsen-AFRI og NGO StS

  • Erosjon: forebygging og rehabilitering som klima og miljøtiltak Etiopia – Nord-Korea og Tanzania. (Skype-overføring)
Picture8 Misjonsprest og Altmuligmann, Hans Birger Neergård

  • TEMA: «Brønn, hjul og plog – 3 viktige elementer i fattigdomsbekjempelsen.»