Grønn diakoni

Program

BØMLO-KONFERANSEN 2016

Planlagt program for kurset – med forbehold om justeringer

 

Fredag, 4.11.2016

Kl. 16.00    Registrering og Velkommen. Miljøbutikken på Moster.

Kaffe, suppe og rundstykker.

 

Kl.16.30     «De Haugianske vennesamfunn og hvordan de arbeidet»

Øistein Garcia de Presno, Leder Noracta

 

Kl. 17.30    «Hvilken betydning har de Haugianske verdiene i dag?».

Øistein Garcia de Presno innleder til Gruppearbeid.

 

Kl. 18.00    «Grønn diakoni en utfordring til bedre misjonsarbeid».

Jørgen Lollike, daglig leder Plant Et Tre

 

Kl. 19.30    «Dypdykk i slumområder i Nairobi» med kveldsmat.

Fokus på slum, overlevelse og håp blant fattige.

Hilde Bjøralt og Berit Vaaje, begge lærere og frivillige i Noractas arbeid

 

Lørdag, 5.11.2016

Kl. 09.00    Haugiansk utviklingshjelp – virker den bedre?

Magne Supphellen, Professor NHH og HSM

 

Kl.10.00    Miljøbutikken som arena for å realisere Hauges Visjoner

v/ Jørgen og andre fra miljøbutikker

 

Kl. 10.30    Markedsføring av Miljøbutikken i Øystese-gjennom sosiale medier.

v/ Liv Skutlaberg, Miljøbutikken Øystese

 

Kl. 11.00    Kreative ideer til fornyelse og rekruttering til bruktbutikkene.

v/ Berit Vaaje, Yrkesfaglærer med fordypningsoppgave i gjenbruk

 

Kl. 12.00   Lunsj

 

Kl. 12.45    Tre og matproduksjon som strategi i misjons- og utviklingsarbeid – en forsømt oppgave.

v/ Sivilagronomene Toralf Rugland og Martin Haugland

 

Kl. 13.45    Oppsummering ved foredragsholderne.

 

Kl. 14.15    Avslutning av kurset.