Grønn diakoni

Prosjekter

Plant et tre arbeider med to typer hjelpeprosjekter.Det primære er å drive utviklingshjelp i Afrika, med treplanting og brønnbygging som hovedfokus.Sekundært driver vi humanitært hjelpearbeid i Øst-Europa ved å sende en stor del av de innkomne klærne østover til land hvor mange i tidligere Østblokk-land i dag kjemper for å overleve.Her kommer det beskrivelse av konkrete prosjekter vi støtter/driver.Foreløpig kan dere se om disse hjelpeprosjektene under menyen «Nyheter».