Grønn diakoni

Ved innlevering av varer

SCART-kontakt

Spesielt om elektrisk utstyr

Me stolar på at du ikkje leverer elektrisk utstyr som er i ustand, for me kan har berre høve til å utføra enkle  reparasjonar på dette, som lause støpsel og liknande. Brukte brødristarar tek me ikkje imot av tryggleiksomsyn.

Vil du levera eit fjernsyn, så hugs at det må vera med SCART-kontakt (sjå biletet) for at andre skal ha nytte av det (på grunn av det nye digitale bakkenettet).

SCART-kontakt