Grønn diakoni

Vedtekter for selskapet Plant et tre ltd.

Stiftelse av selskapet Plant Et Tre ltd.
Vedtekter og utdrag av opplysninger til Brønnøysundregistret om den juridiske enhets virksomhet i Norge

Selskapets vedtekter for norskregistrert avdeling.

§ 1 Selskapets formål er å drive miljøarbeid i globalt perspektiv for reduksjon av klimagasser og for en bedre verden.

§ 2 Selskapet vil videre arbeide på basis av Hans Nielsen Hauges tanker og etikk for utvikling av sameksistens i næringsliv og samfunn.
 
§ 3 Selskapet er et ”non profitt” allmennyttig, ideelt og veldedig foretak.

§ 4 Selskapets styre og ansvarlige drivere fraskriver seg rett til utbytte og verdiøkning, som alene kan tilfalle selskapets formål.

§ 5 Ved evt. oppløsning/realisering av selskapet kan midlene kun anvendes til selskapets formål.

§ 6 Hvis norsk eller utenlandsk lovgivning får fremtidig innflytelse på selskapets effektivitet i måloppnåelse kan omregistrering finne sted til annen selskapsform med samme formål. § 4 om grådighetskultur kan ikke slettes ved noen form for omregistrering.

Stiftelse
Privat aksjeselskap

1.    Selskapets navn: Plant et tre ltd.
2.    Selskapets norske adresse i etableringsfasen er Dalaroa 8, 2836 Biri
Email: post@plant-et-tre.no   tlf. 922.25.123 / 61181150
3.    Selskapets formål er å drive miljøarbeid med globalt perspektiv for reduksjon av klimagasser og for en bedre verden på bakgrunn av § 2 og 3 i vedtektene.